Oferta Energotech Sp.z.o.o

CHŁODZENIE WODY PRZEMYSŁOWEJ

 • Wypełnienia siatkowe
 • Wypełnienia krzyżowo -kanałowe
 • Wypełnienia prosto-kanałowe
 • Odkraplacze i eliminatory unosu kropel
 • Zespoły rozpryskowe
 • Systemy wsporcze

OCZYSZCZANIE I UZDATNIANIE WODY

 • Wypełnieni do złóż biologicznych krzyżowo-kanałowe
 • Wypełnienie do złóż biologicznych prosto-kanałowe
 • Wypełnienie do złóż biologicznych przestrzenne
 • Ruchome wypełnienie złóż biologicznych
 • Wypełnienie lamelowe
 • Wypełnienie do separacji cieczy
  i substancji ropopochodnych

WODA GRUNTOWA I OPADOWA

 • Skrzynki do drenażu rozsączającego