Kategorie produktów

Wypełnienie do drenażu rozsączającego – AquaBox WDR

Wypełnienie wykorzystywane jest do tlenowego doczyszczania ścieków z jednoczesnym ich odprowadzaniem do gruntu oraz odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych w gruncie.  Powierzchnia czynna pakietu umożliwia rozrastanie się błony biologicznej . Pakiety posiadają dużą powierzchnię akumulacyjną. Wypełnienie wykonane jest ze zgrzewanej folii polipropylenowej zaprojektowanej do systemów drenażowych i retencyjnych.

Pakiety rozsączające WDR Aqua  BOX  to rodzaj wypełnienia  ze zgrzewanej folii polipropylenowej zaprojektowanej specjalnie do systemów drenażowych i retencyjnych.

Pakiet składa się z lekkich ale bardzo mocnych struktur, które umożliwiają dowolne ułożenie w ziemi.

Dobór ilości pakietów uzależniony jest od zaprojektowanej przepustowości oczyszczalni/  osadnika oraz rodzaju podłoża.

Do czego stosujemy pakiety?

  • Doczyszczenie tlenowe ścieków z jednoczesnym ich odprowadzeniem do gruntu
  • Odprowadzenie do gruntów doczyszczonych ścieków po przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach
  • Odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych w gruncie

AquaBoxWDR

Max. wymiary: 2400 x 600 x 600 mm dł./ wys. / szer.

Cena: 530 zł/m3 netto

Wymiary standardowe:

Wymiary niestandardowe:

Podaj wymiary (mm)
(min 100, max 2400)
x
x

Ilość:
Koszt transportu to 200 zł/netto za 1 m3

Dobór pakietów dla drenażu po tradycyjnej oczyszczalni ścieków ( osadnik gnilny)

Grunt o bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności (pospółka, żwir, gruby piasek)

4 pakiety w przeliczeniu na 1 RLM

Grunt o średniej przepuszczalności ( piaski gliniaste)

8 pakietów w przeliczeniu na 1 RLM

 

Dobór pakietów dla drenażu po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej

Grunt o bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności (pospółka, żwir, gruby piasek)

2 pakiety w przeliczeniu na 1 RLM

Grunt o średniej przepuszczalności ( piaski gliniaste)

4 pakiety w przeliczeniu na 1 RLM

Dane techniczne

Materiał

Powierzchnia wymiany

Wysokość profilu

Standardowy wymiar

Polipropylen PP

150 m²/m³

19 mm

dł.2400mm x wys. 600 mm x szer. 300 mm

 

Najczęściej instalowane wymiary

2400/1200 mm x 600 mm x 300 mm dł./ wys./ szer.

2400 mm x 300 mm x 300 mm dł./ wys./ szer.

600 mm x 300 mm x 300 mm dł./ wys./ szer.

 

ZASTOSOWANIE

WODA PITNA I PRZEMYSŁOWA

-woda po filtracji

-wody powierzchniowe

-wody gruntowe

-wody po filtracji

-doczyszczanie przy niewielkiej zawartości fazy stałej

ŚCIEKI

-osadniki wstępne

-osadniki wody deszczowej

-osad czynny o małej zawartości mułu

-sedymentacja wtórna po oczyszczeniu metodą błony biologicznej

- hodowla ryb

-sedymentacja wtórna po oczyszczaniu metodą błony biologicznej

-osadniki wody deszczowej

- hodowla ryb

-doczyszczanie